Aktualności

 • Zapytanie ofertowe – Trener szkoleń pn. „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez Podmioty Ekonomii Społecznej
  31 maja 2021 Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 w trybie rozeznania rynku

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe: wynajem sali konferencyjnej + katering
  31 maja 2021 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 na zasadzie

  Czytaj więcej
 • „Ekonomia społeczna dla szkół”
  24 maja 2021 Zapraszamy do testowania wypracowanych przez nasz zespół  pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli. Testowanie materiałów odbywa się w ramach projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19  Działanie 2.9 II Osi Priorytetowej PO WER – Rozwój Ekonomii Społecznej. Liderem projektu jest  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość a partnerami Fundacja Pasja oraz Fundacja

  Czytaj więcej
Załaduj więcej artykułów

Serwis informacyjny

Podlaskie ngo

Warmińsko-Mazurskie ngo

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej

EMES network

Regionalne Ośrodki polityki społecznej

previous arrow
next arrow
Slider