Preferencyjne Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Preferencyjne Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
25 listopada 2019 Aktualności

W dniu 25 listopada 2019 r. oficjalnie rozpoczęliśmy realizację programu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, w ramach projektu Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.
Od dziś Podmioty Ekonomii Społecznej z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę.