PRZYZNANIE STATUSU OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI

PRZYZNANIE STATUSU OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI
4 maja 2020 Aktualności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 30.04.2020 r. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości naszemu partnerstwu tworzonemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (Lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (Partner).

Decyzja ta jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada odpowiednie doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie kompetencje i kwalifikacje a udzielane dotychczas wsparcie w obszarze ekonomii społecznej ma wymierne i trwałe rezultaty.

Dzięki tej decyzji nasza Fundacja nadal będzie mogła prowadzić działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

Zachęcamy do korzystania z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, a podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej zapraszamy do współpracy.