ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje o spotkaniu informacyjnym w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach na temat programu Erasmus+ Młodzież, Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji wzięli udział w konferencji inaugurującej Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 9 kwietnia 2015 r. przedstawiciele naszego Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu "Wprowadzenie do zagadnienia związanego z włączeniem społecznym, realizowanym na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju w Białymstoku".

Zaproszenie do udziału w kawiarence społecznej w Suwałkach - 31.03.2015