ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

W dniu 18 lutego 2015 r. przedstawiciele Ośrodka wzięli udział w Seminarium na temat realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich.

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje, że 1 stycznia 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP).

W dniu 19 stycznia 2015 r. przedstawiciele naszego Ośrodka wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Regulaminu RUR.