ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

W dniu 19 stycznia 2015 r. przedstawiciele naszego Ośrodka wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Regulaminu RUR. 

Przedstawiciele Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji wzięli udział w kolejnych Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej.

Województwo podlaskie ma własną strategię rozwoju ekonomii społecznej:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.