ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

Informujemy organizacje pozarządowe z naszego Subregionu, że 4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt zakłada uproszczenia w sprawozdaniu finansowym dla "jednostek typu mikro", a proponowane zmiany mają objąć również stowarzyszenia i fundacje.

Więcej...

 

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z Subregionu Suwalskiego do udziału w seminarium "Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców". Seminarium odbędzie się w Warszawie 31 marca 2014 r., a jego organizatorami są: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Więcej...

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej poleca lekturę artykułu pt. "Zakładanie spółdzielni socjalnej: czy to się opłaca?" autorstwa Huberta Rabiegi. Materiał ukazał się 27.02.2014 r. na portalu Gazeta Prawna.

 

Regionalny Ośrodek Badania Ekonomii Społecznej informuje podmioty ekonomii społecznej z Subregionu Suwalskiego, że 19 marca 2014 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie odbędzie się seminarium "Skorzystaj ze swoich praw! Wybierz, kto będzie sprawował władzę w Europie!". 

Więcej...