ABCD

  

Smaller Default Larger


Aktualności

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza przedstawicieli Przedsiębiorców oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na bezpłatne 4- dniowe szkolenie p.t.:

 

Jak wygrać przetarg publiczny prowadzony w oparciu o prawo zamówień publicznych”,

 

które dobędzie się w cyklach 2-dniowych.
Pierwszy cykl 30-31 październik 2017r. początek o godz. 9:00
Drugi cykl 6-7 listopad 2017 r. początek o godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Hotel*** Szyszko ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej rozpoczęło nabór wniosków wśród grup, które zamierzają stworzyć przedsiębiorstwa społeczne. Każde nowoutworzone przedsiębiorstwo społeczne może pozyskać dotację w wysokości do 100 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania.

Więcej informacji na stronie PODLASKIEGO CENTRUM WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Umowa na prowadzenie Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej podpisana !

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować , iż w środę, 7 czerwca br.  w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt.  Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej.

Projekt przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego.  Projekt, którego fundacja jest jednym z partnerów realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Suwałki Pan Czesław Renkiewicz zaprosił po raz kolejny przedstawiciela Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach do uczestnictwa w kapitule II edycji konkursu bizneSÓWKI.