Na rzecz ekonomii społecznej

Na rzecz ekonomii społecznej

Witamy na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach poświęconej działaniom w obszarze szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Działania w ramach aktywizacji osób wykluczonych realizowane były poprzez prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i zwiększających możliwość znalezienia miejsca pracy. Uwieńczeniem tej działalności był program realizowany na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod nazwą „Bezrobocie – co robić?”. Fundacja nasza miała zaszczyt być operatorem tego ogólnopolskiego programu. Celem było wypracowanie nowej metody na polskim rynku pracy, jakim jest outplacement. Program ten realizowany był przez naszą Fundację w latach 2000-2004. 

Działaniem pierwszym skierowanym do osób niepełnosprawnych było utworzenie w 1998 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osobą, która zapoczątkowała myślenie o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej był ks. Jerzy Zawadzki (1950-2007). Ksiądz Jerzy Zawadzki to osoba bardzo zasłużona dla budowy demokracji w Polsce, rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, popularyzator tworzenia inicjatyw oddolnych, inicjator wielu przedsięwzięć na rzecz grup defaworyzowanych. Z jego inicjatywy Warsztat Terapii Zajęciowej w Filipowie otrzymał imię Wielkiego Kapłana ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita (1916-1996).

Zapraszamy do współpracy.