„Ekonomia społeczna dla szkół”

„Ekonomia społeczna dla szkół”
24 maja 2021 Aktualności

Zapraszamy do testowania wypracowanych przez nasz zespół  pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli.

Testowanie materiałów odbywa się w ramach projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19  Działanie 2.9 II Osi Priorytetowej PO WER – Rozwój Ekonomii Społecznej. Liderem projektu jest  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość a partnerami Fundacja Pasja oraz Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży

W ramach testowania należy przeprowadzić zajęcia z młodzieżą wg. wypracowanych przez nas materiałów a także zacjęcić młodzież do grania w internetową grę nt. ekonomii społecznej.

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji instytucji zapewnią szeroki przekrój szkół uczestniczących w projekcie (przynajmniej 2 szkoły w każdym województwie) obejmują:

  1. typ szkoły (do projektu zostanie przyjętych 35 liceów ogólnokształcących i 15 techników i szkół branżowych I st. z 16 województw przy założeniu, że z każdego z nich będą uczestniczyć minimum 2 szkoły),
  2. wielkość podmiotu (liczba uczniów/nauczycieli) – preferowane będą szkoły z większą liczbą uczniów i nauczycieli testujących materiały.
  3. obszar, na terenie którego szkoła prowadzi działalność oświatową: wiejski/miejski/wielkomiejski,
  4. poziom wiedzy na temat ES oraz fakt realizacji współpracy z instytucjami ES.

O przyjęciu do projektu zadecyduje liczba uzyskanych podczas rekrutacji punktów, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęte 2 szkoły z każdego województwa.

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

  1. uczestnictwa w szkoleniach poprzedzających testowanie pakietu edukacyjnego
  2. realizacji zajęć z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych w projekcie (przykładowy materiał edukacyjny)
  3. współpracy z superwizorem i uczestnictwa w spotkaniach przez niego organizowanych
  4. udziału w ewaluacji

Każda szkoła otrzymuje pakiet edukacyjny do wykorzystania w działaniach pilotażowych oraz dostęp do materiałów elektronicznych. Ponadto zobowiązuje się do organizacji wizyty studyjnej (finansowanej ze środków budżetowych projektu w wys. do 3 000 zł) w podmiocie ekonomii społecznej we współpracy z innymi nauczycielami uczestniczącymi w projekcie w danej szkole.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie, w którym główną nagrodą jest 20 000 złotych przeznaczonych na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.